อธิบดีสถ.ขู่โกงสอบสายงานผู้บริหารตัดสิทธิถาวร-ฟันวินัย

อธิบดีสถ.เอาจริงโกงสอบสายงานผู้บริหารถูกตัดสิทธิตลอดไป พร้อมดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง วอนอย่าหลงเชื่อช่วยผู้สมัครได้ ย้ำเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสอบ25มี.ค.นี้  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้มีประกาศกำหนดให้มีการดำเนินการสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ในวันที่ 25 มี.ค.61 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงขอให้ผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาเตรียมตัวให้พร้อม แต่งเครื่องแบบสีกากีและนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงตนก่อนเข้าสอบ ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสม ภายในวันที่ 1 พ.ค. ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ จะต้องส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์ภายในวันที่ 10 พ.ค.61 ทางไปรษณีย์ โดยจะถือเอาวันประทับตราลงรับของกรมเป็นสำคัญ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหาด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม หากผู้สมัครเข้ารับการสรรหารายใดทุจริตหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ และจะถูกตัดสิทธิในการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตลอดไป โดยกรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ทุจริตและจะแจ้งต้นสังกัดเพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และหากมีบุคคลกลุ่มใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้สมัครได้ขออย่าได้หลงเชื่อและแจ้งมาที่กรมสถ.หรือแจ้งอธิบดีกรมสถ.หรือท้องถิ่นจังหวัดทราบได้ทันที. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews